clover-leaf-1

ภารกิจ

  • บริการเร่งรัดหนี้สินระดับมืออาชีพให้แก่องค์กรในประเทศและต่างประเทศชั้นนำ รวมทั้งธุรกิจ SME และบุคคลทั่วไป
 
  • เป็นผู้ให้บริการชั้นแนวหน้าในการบริหารหนี้เสียขององค์กรด้วยการสร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่างและให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการบริหารหนี้เสียอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจ