clover-leaf-1

วิสัยทัศน์

  • เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการเร่งรัดหนี้ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ :
    1) เรามุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ
    2) ปฏิบัติตามกฎหมายภายในประเทศและระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดในการเร่งรัดหนี้
  • เน้นย้ำในการเป็นผู้ให้บริการบริหารหนี้เสียชั้นนำในตลาดของภูมิภาคนี้ และในระดับนานาชาติ