clover-leaf-1

ทำไมต้องเป็น Finplan

  • หนึ่งในเพียงไม่กี่องค์กรที่ทำงานอย่างแข็งแกร่งกับพันธมิตรต่างประเทศ มีทนายความให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด
  • รับปรึกษาและดำเนินคดีแพ่งและพาณิชย์ในประเทศไทยให้กับลูกค้าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
  • มีพันธมิตรที่แข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งมีเครือข่ายระดับนานาชาติกว่า160 ประเทศ ทั่วโลก
  • มีเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการไกล่เกลี่ยที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดูแลผลประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า
  • มุ่งมั่นอย่างสูงสุดในการเป็นมืออาชีพ สำหรับการบริหารจัดการหนี้เสีย
  • ช่วยดูแลปัญหาและจัดการบัญชีลูกหนี้ อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับการดำเนินการภายในองค์กรธุรกิจต่างๆ
  • ด้วยประสบการณ์กว่า 5 ปีและได้รับการยกย่องจากลูกค้าที่มีชื่อเสียง เราจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างความร่วมมือต่อไป พร้อมกับผลลัพธ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วจากการดำเนินการในช่วงเวลาที่ผ่านมา